εταιρεία Α. Τσιότσιος & Σ.Ι.Α. Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από τον Αναστάσιο Τσιότσιο  και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού σιτηρών, κτηνοτροφικών και ελαιούχων φυτών.
Με τα χρόνια και την εμπειρία που αποκτήθηκε επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην εμπορία κάθε είδους αγροτικών προϊόντων, στην αγορά με σκοπό την εκμετάλλευση ή μεταπώληση παντός είδους μηχανημάτων, στην πρωτογενή επεξεργασία για τους ίδιους αλλά και για τρίτους των προαναφερθέντων αγροτικών προϊόντων , στην εμπορία λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και τέλος στις εισαγωγές αλλά και εξαγωγές προς και από οποιαδήποτε χώρα όλων των πιο πάνω  προϊόντων και εμπορευμάτων.Στον ιδιόκτητο χώρο της που βρίσκεται στο 6ο χλμ Δράμας Καβάλας  υπάρχουν εγκαταστάσεις και αποθήκη 1500 τ.μ. όπου γίνεται καθαρισμός, επεξεργασία και συσκευασία αγροτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού με τα σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού και συσκευασίας που διαθέτει.

Υπάρχουν επίσης  τρία (3) σιλό αποθήκευσης χωρητικότητας 250 τόνων σιτηρών έκαστο,τέσσερα (4) σιλό αποθήκευσης χωρητικότητας 750 τόνων σιτηρών έκαστο και γεφυροπλάστιγγα δυναμικότητας 18 μέτρων & 80 τόνων.
Σε τελικό στάδιο τα προϊόντα και εμπορεύματα που προκύπτουν υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να πάρουν την πιστοποίηση.
Η εταιρεία έχει κατά καιρούς συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων  όπως η PIONEER, η AGROINVESTκ.α. αλλά και με ενώσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς στην παροχή υπηρεσιών ως προς τον καθαρισμό ή και την φύλαξη των προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Συνεργάζεται επίσης και με εταιρείες του εξωτερικού όπως η SAATENUNIONκαι η RAPSGBRτης Γερμανίας αλλά και η A.R.Sspa και SEMENTISAMOGGIA  της Ιταλίας και έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία ορισμένων προϊόντων τους στην Ελλάδα.
Εκτός από τους σπόρους σκληρού, μαλακού σίτου, κριθαριού και βίκου που κατά βάση επεξεργάζεται και εμπορεύεται, τα τελευταία χρόνια έχει μπει ενεργά και στον χώρο των ενεργειακών φυτών με κύριο προϊόν την ελαιοκράμβη και τον ηλίανθο όπου εμπορεύεται αποκλειστικά Γερμανικές ποικιλίες χειμερινές και ανοιξιάτικες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις